WEDSTRIJDREGLEMENT Het Q-Beach House in Curaçao

ADDENDUM

Dit wedstrijdreglement en de voorwaarden hierin beschreven, zijn gewijzigd op 07/11/2022 om omwille van extra informatie mbt de prijs (zie puntje 5. De prijs). Bij deze de kennisgeving van de herziene versie. Qmusic is hiertoe gerechtigd (zie artikel ‘overige bepalingen’, artikel 6)

1. Organisatie
De wedstrijd ‘Het Q-Beach House in Curaçao’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna genoemd Qmusic), Curaçao Tourist Board met zetel te Pietermaai 19, Willemstad, Curaçao, Corendon met zetel te Schipholweg 335, 1171 PL Badhoevedorp, Nederland en Air Belgium S.A., Rue Emile Francqui 7, 1435 Mont-Saint-Guibert (hierna genoemd Air Belgium). De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode
De wedstrijd start op maandag 31 oktober 2022 16u00 en loopt tot en met vrijdag 11 november 2022 18u59.

3. Wie kan er deelnemen
De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (maandag 31 oktober 2022) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;
 • Beschikbaar is van 12 november 2022 tot en met zondag 20 november 2022;
 • Beschikt over een geldig internationaal paspoort, dat op 12 november 2022 nog minimaal 6 maanden geldig is;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Personeelsleden en medewerkers van Curaçao Tourist Board, Corendon en Air Belgium
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

4. Verloop van de wedstrijd
Vanaf maandag 31 oktober 2022 zal in de ochtendshow bij Qmusic de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf dat moment kunnen luisteraars die kans willen maken op een reis naar Curaçao zich  inschrijven. Dat doen ze door een filmpje van maximaal 30 seconden te uploaden in de Q-app. In dat filmpje moeten ze zichzelf en hun +1 voorstellen op een zo zomers mogelijke manier. Luisteraars kunnen zich inschrijven tot het laatste spelmoment op vrijdag 11 november 2022.

De wedstrijd zelf wordt gespeeld van maandag 31 oktober, 16u00 tot en met vrijdag 11 november, 18u59. Elke weekdag zal tijdens de radio-uitzending van Vincent Live - tussen 16u00 en 18u59 -  iemand die een filmpje heeft ingestuurd, live worden opgebeld. De filmpjes worden door een jury beoordeeld die elke dag een persoon selecteert. Kort daarna zal ook, live op de radio, de +1 van deze persoon worden opgebeld. Wanneer deze persoon de telefoon opneemt, gaan beide luisteraars mee naar Curaçao. Wanneer deze persoon de telefoon niet opneemt, verliest de kandidaat en bellen we een volgende kandidaat (ook geselecteerd door de jury) op.

5. De prijs
Elke dag is er 1 winnaar die, samen met een medereiziger (die ook voldoet aan de voorwaarden bij puntje 3. Wie kan er deelnemen), de prijs winnen. 

De prijs (van toepassing op de winnaar en zijn medereiziger):
- heenvlucht (KF5967) op zaterdag 12 november 2022 om 11u00 vanaf Brussels Airport naar Curaçao Hato Airport. Aankomst om 18u55 plaatselijke tijd Curaçao.
- terugvlucht op zaterdag 19 november 2022 om 20u25 vanaf Curaçao Hato Airport naar Brussels Airport. Aankomst op zondag 20 november 2022 om 10u45 Belgische tijd.
- verblijf van 7 dagen all-inclusive in het Mangrove Beach Resort op Curaçao. Check-in op 12 november 2022. Check-out op zaterdag 19 november 2022.
- activiteiten ter plaatse (invulling volgt ter plaatse).
- inbegrepen via verzekeraar AON: een reisverzekering, ongevallenverzekering, blijvende ongeschiktheid, tijdelijke ongeschiktheid en medische kosten.

De prijs is exclusief:
- de eventuele kosten voor de vereiste internationale paspoorten en eventuele andere documenten (visa indien van toepassing) (dienen voor vertrek door de winnaar en medereiziger zelf te zijn aangevraagd en te zijn verkregen);
- kosten voor eventuele vereiste inentingen (o.a. Covid);
- kosten naar aanleiding van eventuele schade geleden  tijdens de trip en/of verlies vallen ten laste van de winnaar en/of de medereiziger;
- eventuele andere bijkomende kosten die niet inbegrepen zitten in de prijs (zie hierboven)

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Extra voorwaarden mbt de prijs aangeboden door Air Belgium:
Air Belgium has agreed to grant 27 economy tickets for a partnership with QMusic at the following conditions:

 • Tickets are only valid on Air Belgium flights for the outbound trip between Brussels (BRU) and Curaçao (CUR); and for the return trip between Curaçao (CUR) and Brussels (BRU)
 • Tickets are only valid for an outward journey on 12/11/2022 and a return journey on 19/11/2022. 
 • Travel dates are subject to Air Belgium approval and flight availability.
 • The trip is non-transferable to a third party and the winner cannot claim any financial compensation.
 • Any additional service added to the ticket will be at the passenger's expense.
 • Transfers to and from airports and accommodation are not covered by Air Belgium.
 • Confirmation of the booking will be sent by email to the partner (or his contact person) after the availability of seats has been confirmed. Partner is in charge of providing the winner with necessary booking confirmation for their flight.
 • Tickets are not transferable, refundable, changeable, or endorsable.
 • No upgrade to Premium or Economy Class will be authorized by Air Belgium.
 • Each air ticket includes the standard service of Air Belgium : taxes, standard hold and cabin luggage allowance (1x30kg in hold and 1x10kg in cabin), meals and drinks on board.
 • Any extra service during the flight such as items from the “buy on board” is at the expense of the passenger.
 • Once the names of the passengers have been received by Air Belgium, the winner cannot claim any change of name.
 • All winners must comply with the destination’s regulations and sanitary conditions (COVID-19).
 • Air Belgium reserves the right to refuse boarding to a passenger who does not present valid identity documents (valid passport).


6. Privacy
DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
 2. DPG Media/Qmusic, Curaçao Tourist Board, Corendon en Air Belgium zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.
 3. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 5. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 6. DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 
 7. DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.