WEDSTRIJDREGLEMENT Måneskin in The Qube

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win tickets voor Måneskin in The Qube’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

 

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 9 januari 2023 06u00 en loopt tot en met zondag 15 januari 2023 15u59. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie ( maandag 9 januari 2023) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media behoudt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken. Een minderjarige die wint, moet voor het evenement vergezeld worden door een meerderjarige (iemand die +18 jaar is).

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Op maandag 9 januari 2023 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 9 januari 2023 06u00 tem zondag 15 januari 2023 15u59 loopt de wedstrijd via de kanalen van Qmusic.

Radio: Van maandag 9 januari 2023 06u00 tem zondag 15 januari 2023 15u59 kan je tickets winnen via de hoofdradiozender Qmusic (dus niet op alle afgeleide digitale zenders van Qmusic). De wedstrijd loopt elke dag van 04u00 tot 01u59 (uitgezonderd op vrijdag van 04u00 tot 18u59, op zaterdag van 07u00 tot 18u59 en op zondag van 07u00 tot 16u59). Wanneer er een liedje van Måneskin speelt op de hoofdradiozender Qmusic (zie hierboven), moeten de luisteraars zo snel mogelijk ‘Måneskin’ sturen via de Q-app. De 20e luisteraar die dit juiste antwoord stuurt, wint een duoticket voor het optreden in The Qube. In elk programma uitgezonden tijdens de looptijd van de wedstrijd (uren zie hierboven) is er een spelmoment en dus een winnaar (uitzondering hierop is zondag 15 januari 2023, die dag is er elk uur tussen 7u00 en 16u59 een spelmoment en dus een winnaar). 

Online: Van maandag 9 januari 2023 06u00 tem vrijdag 13 januari 2023 17u59 kan je ook duotickets winnen via de website van Qmusic. Daarvoor dien je een wedstrijdvraag en schiftingsvraag te beantwoorden. Diegenen die de dag van deelname de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag juist hebben beantwoord of deze laatste het dichtst benaderde winnen een duoticket. 

Een kandidaat kan voor het radiospel meerdere keren meespelen voor de prijs, maar kan in totaal maar 1 keer de prijs winnen. Voor het spel online kan je 1 keer meespelen, en kan je 1 keer de prijs winnen.

5. De prijs

Luisteraars winnen een duoticket voor het optreden van Måneskin in The Qube op zondag 15 januari 2023. Het optreden gaat door in de gebouwen van DPG Media in Vilvoorde. Starttijd wordt later bekendgemaakt. Alle praktische info wordt aan de winnaars bezorgd via e-mail.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.