1. Organisatie

De wedstrijd ‘Purple Disco Machine Escape Room’’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. 2. Periode

De wedstrijd start op maandag 28 februari 2022 om 19u00 en loopt tot en met vrijdag 11 maart 2022 om 21u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (28/02/20222) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen; - Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad; - Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden

beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 6 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf 28 februari 2022, 19u00 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be en kan je via qmusic.be deelnemen aan de wedstrijd.  Dat kan door je gegevens in te vullen samen met een zo correct mogelijk antwoord op de schiftingsvraag. Op donderdag 3 maart om 23u zullen er uit het totaal aantal deelnemers dat zich op dat moment geregistreerd heeft via de website, en de schiftingsvraag zo correct mogelijk heeft beantwoord, door een computergestuurde applicatie twee deelnemers uitgekozen worden om een finale te spelen. 

De geselecteerden worden op vrijdag 4 maart  live tijdens de uitzending van Vrienden Van de Vrijdag (19u tot 22u) opgebeld en dienen hun telefoon op te nemen met een vooraf opgegeven zin. De eerste twee mensen die deze handeling correct uitvoeren, selecteren zichzelf en drie vrienden voor het finalespel op vrijdag 11 maart 2022. Indien een deelnemer de handeling niet correct uitvoert, zal er door de computergestuurde applicatie een nieuwe deelnemer gekozen worden en dat tot er twee finalisten geselecteerd zijn.

Het finalespel op vrijdag 11 maart 2022 bestaat uit het oplossen van een escape room. Om te kunnen deelnemen aan de finale dient het volledige team (bestaande uit 4 personen) beschikbaar te zijn op 11/03/2022 vanaf 12u00. Het team dat zichzelf het snelst kan bevrijden uit de escape room, wint de prijs (cf. punt 5). 

5. De prijs

De prijs omvat een trip voor 4 personen naar Londen inclusief:

  • Transport (Eurostar vanaf Brussel) Vertrek op Zaterdag 2 april 2022  (ochtend), terug op zondag 3 april 2022 (late namiddag)
  • 1 overnachting op Zaterdag 2 april 2022  in hotel met ontbijt. (2 kamers van 2 personen) In het Ibis Hotel Blackfriars.
  • VIP-Toegang tot de Ministry Of Sound show van Purple Disco Machine op zaterdag 2 april 2022. 
  • Een budget van €250,00 om ter plaatse te spenderen. 

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

De winnaars staan zelf in voor extra kosten ter plaatse en dienen zelf te beschikken over, en in te staan voor de kosten voor, een geldig internationaal reispaspoort tijdens de duur van de trip.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

6)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

7)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.