WEDSTRIJDREGLEMENT Q-Guestlist: Adele

ADDENDUM

Dit wedstrijdreglement en de voorwaarden hierin beschreven, zijn gewijzigd op zondag 13 november 2022 omdat op die dag extra info werd toegevoegd.

Bij deze de kennisgeving van de herziene versie. Qmusic is hiertoe gerechtigd (zie artikel 4.3.)


1. Organisatie 

De wedstrijd ‘Q-Guestlist Adele’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode 

De wedstrijd start op maandag 14 november 2022 en loopt tot en met vrijdag 18 november 2022. 

3. Wie kan er deelnemen: 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (maandag 14 november 6u00) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 12 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 12 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd 

Vanaf maandag 07 november 2022 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Om kans te maken op een deelname schrijf je je in via het daartoe bestemde formulier in de Q-app of de website van Qmusic. Je gebruikt voor het invullen van dit formulier enkel  volledige en correcte info die over de persoon gaat die zal deelnemen.  De redactie kan alle deelnemers vooraf contacteren voor meer info indien nodig. Inschrijvingen worden officieel afgesloten op donderdag 17 november om 18u45, vanaf dan is inschrijven niet meer mogelijk.

Vanaf maandag 14 november 2022 t/m de finale op vrijdag 18 november 2022 wordt gespeeld met 1 luisteraar per dag.

De computer pikt voor de spelmomenten vanaf maandag 14 november 2022 iedere dag iemand eruit om deel te nemen aan ‘Hoe snel herken jij Adele’, deze worden gecontacteerd door de redactie. De deelnemer komt live naar de studio bij Maarten & Dorothee om deel te nemen aan het spel. De bedoeling is om een herwerkt  nummer uit het oeuvre van Adele zo snel mogelijk te beantwoorden met de correcte titel van het originele nummer van Adele om zo een recordtijd te zetten. Per foute raadpoging komen er strafseconden (10 seconden) bij.

De recordtijd wordt gemeten vanaf het nummer start en loopt gelijk, indien de deelnemer een raadpoging wil ondernemen drukt deze op de buzzer/drukknop daartoe voorzien (en vooraf doorgetest) in de studio. Zodra dat gebeurt wordt de timer en het nummer gelijktijdig gepauzeerd. Bij afdrukken moet méteen geantwoord worden anders gelden er evengoed 10 seconden straftijd. Indien de deelnemer fout raadt komen er zoals eerder vernoemd 10 seconden straftijd bij op de timer (worden meteen toegekend) en wordt het nummer en de timer na aangeven verdergezet (door de DJ). Pauzeert de deelnemer de timer en het nummer door het drukken op de buzzer en bantwoordt de deelnemer de correcte titel van het originele nummer van Adele dan is de gepauzeerde tijd op dat moment de finale geregistreerde recordtijd voor deze deelnemer. 

De 1ste deelnemer zet op maandag 14 november 2022 het te verbreken record en vanaf dan spelen we tot vrijdag 18 november 2022 met die dag de finale.

De deelnemer die na die dagen hierboven omschreven de beste tijd neerzette waarbinnen die het correcte antwoord gaf en op vrijdag 18 november 2022 overeind blijft als recordhouder met de LAAGSTE tijd  is de winnaar van de prijs zoals omschreven hieronder. 

5. De prijs 

De prijs bestaat erin dat de winnaar op zaterdag 4 februari 2023 samen met een partner naar het optreden van Adele mag in Caesars Palace (Las Vegas - USA). Vervoer naar en van het optreden zijn inbegrepen, alsook 2 overnachtingen. De vertrekdatum is onderhevig aan de beschikbaarheden van vluchten of kan in samenspraak met de winnaar zelf anders vastgelegd worden. Dit omdat de winnaar het verblijf kan verlengen op eigen kosten en zo de vluchtdata (en verbonden kost) in samenspraak kan bepalen.

Voor toegang tot het evenement waarvoor je een duoticket wint is volledige vaccinatie vereist met een minimum van 14 dagen sinds de laatste vaccinatie (een negatieve covid-19 test volstaat niet) voor iedere bezoeker (dus ook je +1). Tenzij bewijs kan voorgelegd worden dat je om medische of religieuze redenen niet gevaccineerd bent, dan volstaat een negatieve covid-19 test wel indien de uitslag maximum 48u oud is.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 

6. Privacy DPG 

Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.” 

Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
 2. DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.
 3. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 5. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 6. DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 
 7. DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.