AANGEPASTE VERSIE WEDSTRIJDREGLEMENT Q-Guestlist: Ava Max in Los Angeles D.D. 27/01/2023

1. Organisatie 

De wedstrijd ‘Q-Guestlist: Ava Max in Los Angeles’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode 

De wedstrijd start op maandag 23 januari 2023 om 16u en loopt tot en met vrijdag 27 januari 2023 om 18u59. 

3. Wie kan er deelnemen: 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (23 januari 2023) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;
 • Beschikbaar is van 1 februari 2023 tot en met vrijdag 3 februari 2023;
 • Beschikt over een geldig internationaal paspoort, dat op 1 februari 2023 nog minimaal 6 maanden geldig is;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf maandag 23 januari 2023 zal in de show van Maarten & Dorothee de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Luisteraars die kans willen maken op de prijs kunnen vanaf maandag  23 januari 2023 16u - tijdens Vincent Live - meespelen door te luisteren naar de radio (meer details zie hierna). Vooraf registreren is niet nodig.

Vanaf maandag 23 januari 2023 tot en met donderdag 26 januari 2023 zal elke dag tijdens Vincent Live, tussen 16u en 19u, een spelletje gespeeld worden. Dat heet ‘Herken de tekst van Ava Max’. Daarin is een liedjestekst van Ava Max poëtisch vertaald naar het Nederlands. De tekst is ingelezen door Warre Borgmans. Luisteraars moeten raden om welk nummer het gaat. Ze sturen de titel van dit nummer door via de Q-app. De 30ste luisteraar die binnen de uitzending van Vincent Live de juiste titel in de Q-app doorstuurt, plaatst zich voor de finale. Dit op voorwaarde dat hij/zij onmiddellijk opneemt zodra hij/zij gebeld wordt. Neemt hij/zij niet op dan wordt de volgende in de rangschikking gebeld.

De finale met de vier finalisten vindt live op de radio plaats op vrijdag 27 januari 2023 tussen 16u en 19u in de studio van Qmusic (Medialaan 1 - 1800 Vilvoorde). Dit betekent dat de finalisten zich op dit moment moeten vrijmaken om langs te komen. De finalisten worden ook al rond 15u30 op Medialaan 1, 1800 Vilvoorde verwacht.  

Daarnaast dient elke finalist op de dag van de finale (vrijdag 27 januari) aan te kunnen tonen in het bezit te zijn van een internationaal paspoort dat op 1 februari 2023 nog minimaal 6 maanden geldig is. Dit is nodig om naar Los Angeles te kunnen vliegen. Zie verder bij prijs welke voorwaarden allemaal gelden.

Tijdens de finale op vrijdag 27 januari 2023 zullen de 4 finalisten het tegen elkaar opnemen. Het spe dat gespeeld wordt is een rebus met het woord DIAMONDS. In totaal worden 8 vragen gesteld, voor elke letter 1 vraag. Die dienen allemaal beantwoord te worden. De antwoorden op de vragen beginnen telkens met een letter uit het woord ‘DIAMONDS’ (dit komt van DIAMONDS & DANCEFLOORS; het nieuwste album van Ava Max dat uitkomt op vrijdag 27 januari). Elke letter van DIAMONDS kan slechts 1 keer de eerste letter van het antwoord zijn. Alle vragen gaan over Ava Max en/of Los Angeles.

De volgorde van de finalisten die een vraag mogen beantwoorden, wordt op voorhand bepaald. Dit doen we off air, voor het spel begint, aan de hand van een kaartspel. Alle harten kaarten worden in de hand gehouden. De finalisten mogen elk om de beurt een kaart trekken. Wie de hoogste kaart heeft, begint. Wie de laagste kaart heeft, eindigt. De kaart ‘aas’ geldt als 1 en is dus bijgevolg de laagste kaart. De kaart ‘koning’ is de hoogste kaart die getrokken kan worden.

De finalisten mogen elk om de beurt een vraag beantwoorden. Als de vraag juist beantwoord wordt, blijf die finalist aan de beurt. Is de vraag fout, dan gaat de beurt naar de volgende finalist. De finalist die als laatste een vraag juist beantwoordt, wint de prijs.

5. De prijs

Eén luisteraar wint een duoticket voor 2 personen voor het optreden van Ava Max in Los Angeles (Masonic Lodge) op donderdag 2 februari 2023. Het vervoer (heen- en terugreis) alsook twee overnachtingen op hotel (door Qmusic aangeduid) is inbegrepen in deze prijs. De vertrek- en terugkeerdatum is onderhevig aan de beschikbaarheden van vluchten of kan in samenspraak met de winnaar zelf anders vastgelegd worden. Dit omdat de winnaar het verblijf kan verlengen op eigen kosten en zo de vluchtdata (en verbonden kost) in samenspraak kan bepalen.

Alle overige kosten (reisverzekering, maaltijden drank, vervoer van en naar het hotel,...) door de winnaar en/of de persoon die hem zal vergezellen gemaakt tijdens deze trip vallen ten laste van de winnaar en/of diegene die hem vergezelt. 

De persoon die de winnaar vergezelt dient eveneens 18 jaar te zijn en over een geldig internationaal paspoort te beschikken dat vanaf 1 februari 2023 nog minstens 6 maanden geldig is. 

De winnaar en de persoon die de winnaar vergezelt dienen ook aan te tonen dat ze volledig gevaccineerd zijn (COVID); anders mogen zij het land niet in.

Ook dienen zij zich te registreren, zie hierna

ESTA

Belgen die de VS bezoeken per vliegtuig, via land of via zee moeten een ESTA (Electronic System for Travel Authorization) of een visum aanvragen. ESTA is een elektronisch registratiesysteem voor reizigers uit bepaalde landen.

Weet dat er slechts één officiële website is: ESTA. De registratie kost 21 USD (online betaling) en kan door derden gebeuren (reisagentschap, familie, vrienden). Gelieve u minstens 72 uur voor de aanvang van de reis te registreren, aangezien de behandeling van de aanvraag tot 72 uur in beslag kan nemen.

Deze ESTA wordt betaald door Qmusic. Qmusic is niet verantwoordelijk voor de afwijzing van de aanvraag.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

In geval de winnaar om welke reden ook het optreden niet kan bijwonen vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in enige compensatie voorzien.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.” Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers het volledige wedstrijdreglement.
 2. DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.
 3. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 5. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 6. DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 
 7. DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.