WEDSTRIJDREGLEMENT - Win de Q Halftime Show 

1. Organisatie

De wedstrijd Win de Q Halftime Show wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, (hierna genoemd Qmusic) en Continental Foods met maatschappelijke zetel te Rijksweg 16, 28170, Puurs (hierna genoemd Devos Lemmens). De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op 8 juni 2021 16u00 en loopt zolang  de Rode Duivels deelnemen aan het EK voetbal 2021 (met uitzondering van de finale)

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (8 juni 2021) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen; - Personeelsleden en medewerkers van Devos Lemmens - Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad; - Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf  3 juni 2021 16u00 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf 8 juni 2021 16u00 zal je in het programma Vincent Live, op vaste dagen die altijd op voorhand worden aangekondigd,  tussen 16u00 en 19u00 mee kunnen spelen met het spel ‘Wie is The Masked Devil?’ Een Rode Duivel geeft een cryptische omschrijving over zichzelf. Dit gebeurt met een stemvervormer, dus je hoort niet wie het is. Aan jou om te raden over welke Rode Duivel het gaat. Als jij het antwoord weet, stuur je “Devil Time” in de Q-app. De eerste die wordt teruggebeld tussen 16u00 en 19u00 en het juiste antwoord kan geven op de radio, wint de Q Halftime Show op de eerstvolgende matchdag. We spelen dit spel telkens in de week waarin de Rode Duivels een match spelen op het EK Voetbal 2021. Dit zijn geen vaste dagen en kan variëren. De wedstrijd loopt zolang  de Rode Duivels deelnemen aan het EK voetbal 2021 (met uitzondering van de finale).

 

 

 

5. De prijs

De winnaar wint de Q Halftime Show bij hem thuis. Dit houdt het volgende in: wij voorzien een scherm waarop je naar de match kan kijken, alsook drank, een BBQ en Q-dj Dimitri Wouters komt een dj-set spelen tijdens de rust. Dit alles wordt volgens de covid-maatregelen georganiseerd op de locatie die we in overleg uitkiezen.

Aan deze prijs is de volgende voorwaarde verbonden. We bouwen de Q Halftime Show op, bij de winnaar thuis voor een capaciteit van maximaal 10 personen. De winnaar dient te beschikken over een tuin, of een oprit die groot genoeg is om met 10 personen op een veilige afstand van elkaar te kunnen zitten/staan (een locatie van minstens 20m²).

Als je niet aan deze voorwaarde kan voldoen, maak je geen kans op de prijs en zullen we de volgende kandidaat in rij selecteren. Er wordt in geen compensatie voorzien.

Als het weer zodanig slecht is dat de Q Halftime Show niet kan plaatsvinden, wordt de prijs (in de mate van het mogelijke) op een later moment ingehaald. Dit moment staat los van de matchdagen van de Rode Duivels en kan op eender welk moment plaatsvinden, niet noodzakelijk tijdens een voetbalmatch en altijd in samenspraak met de winnaar. 

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.