1. Organisatie

De wedstrijd ‘Q-Top 1000’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

2. Periode

De wedstrijd start op zaterdag 24 december 2022 7u00 en loopt tot en met vrijdag 31 december 2022 18u59. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (zaterdag 24 december 2022) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 6 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf zaterdag 24 december 2022 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf zaterdag 24 december 2022 7u00 tem vrijdag 31 december 2022 18u59 kan je elk uur (telkens tussen 9u en 18u59, met uitzondering van 24/12, 25/12 en 31/12 waar het tussen 7u en 18u59 zal zijn) op Qmusic meespelen met het spel ‘Vroeger/Later’. Om geselecteerd te worden voor het spel, is vooraf registratie via een profiel op de Q-app vereist. Zodra je de plaat die op voorhand wordt aangekondigd op de radio hoort, dien je ‘Q-Top 1000’ te sturen via de Q-app. Elk uur gaat dit om een andere plaat. De 10e luisteraar die ‘Q-Top 1000’ stuurt van zodra deze plaat start, zal worden opgebeld en mag meespelen. Die kandidaat krijgt fragmenten uit nummers te horen waarbij hij/zij telkens moet zeggen of het fragment dat hij/zij hoort vroeger of later is uitgebracht dan het voorgaande fragment. Volgens het principe hoger/lager. De kandidaat krijgt maximum 5 fragmenten te horen. Bij een foutief antwoord, stopt het spel. De kandidaat die op het einde van de dag de meeste juiste antwoorden in de kortste tijdspanne heeft beantwoord, wint die dag de hoofdprijs. Elke kandidaat krijgt sowieso een troostprijs.

5. De prijs

De hoofdprijs die je elke dag kan winnen, zijn krasbiljetten van de Nationale Loterij voor een totale waarde van €1000. In totaal wordt er tijdens de speelperiode dus maximaal 8x €1000 aan krasbiljetten van De Nationale Loterij weggegeven. Op de hoofdprijs zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van de Nationale Loterij van toepassing: https://www.nationale-loterij.be/algemene-voorwaarden/gebruiksvoorwaarden#c0.

De hoofdprijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld. 

De troostprijs die elke kandidaat sowieso krijgt, ongeacht winst of verlies, is een fles cava. In totaal worden er tijdens de speelperiode dus 86 flessen cava weggegeven. 

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerking verantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media NV, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.” 

7. Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.