ADDENDUM

Dit wedstrijdreglement en de voorwaarden hierin beschreven, zijn gewijzigd op 14/03/2022 om omwille van praktische redenen (Actie: ‘Oekraïne 1212’). Bij deze de kennisgeving van de herziene versie. Qmusic is hiertoe gerechtigd (zie artikel ‘overige bepalingen’, artikel 6)

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Stuntman (M/V/X) gezocht’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

Samsung Electronics Benelux B.V. met (neven-)zetel te Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, hierna genoemd Samsung, stelt mobiele telefoontoestellen ter beschikking die door een aantal deelnemers kunnen worden gewonnen. Samsung heeft geen andere betrokkenheid bij de wedstrijd dan de hiervoor genoemde beschikkingstelling en de daaraan verbonden media-uitingen.

2. Periode

De wedstrijd start op 7 maart 2022, 16u00 en loopt tot en met 18 maart 2022,18u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

●  Bij de start van de actie 7 maart 2022, minstens 18 jaar is;

●  Woonachtig is in België;

●  Beschikbaar is op 17, 18 en 19 maart 2022 (tussen 07u00 en 23u00) en op 24 maart 2022 vanaf 16u tot 20u

●  Bereid is om deel te nemen aan stunts in een reclamespot/ tvspot van Vincent Live in samenwerking met Samsung. (te zien op TV, Kinepolis en socials van Qmusic en Samsung) 

Uitgesloten van deelname zijn:

● Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 6 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Verloop van de wedstrijd

  • Vanaf 7 maart 2022, tussen 16u00 en 19u00 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be.

● Inschrijving (kan vanaf de aankondiging op 7 maart 2022 tot en met 18 maart 2022, 15u59) 

○ Vanaf de aankondiging op de radio, kunnen deelnemers zich inschrijven via de actiepagina van ‘Stuntman (M/V/X) gezocht’ op qmusic.be. Er zal een inschrijfformulier worden voorzien waarin ook gevraagd wordt om een link naar een video te plaatsen. In deze video dient de deelnemer frontaal in beeld te zien zijn en dienen we een duidelijk antwoord horen op de vraag gesteld op de actiepagina: “Waarom wil jij een stunt doen in onze TVspot/ reclamespot en welke stunt zou je graag eens doen?”

● Selectie

○ Uit de inschrijvingen wordt dagelijks tussen 14 maart 2022 en 18 maart 2022 de twee meest originele antwoorden geselecteerd door een jury. Deze deelnemers worden telefonisch gecontacteerd en moeten voldoen aan de voorwaarden uit artikel 3.

○ Als een deelnemer niet voldoet aan deze voorwaarden, dan wordt deze gediskwalificeerd en wordt er een nieuwe deelnemer gecontacteerd, etc.

● Spel

○ We spelen van 14 tem 18 maart 2022 elke dag telefonisch met 2 geselecteerde deelnemers telkens tussen 16u en 19u.

■ Op donderdag 17 maart 2022 spelen we niet. Dit spelmoment wordt verplaatst naar vrijdag 18 maart 2022, tussen 06u00 en 09u00 bij ‘Maarten en Dorothee’

○ We spelen elke dag hetzelfde spel: "Wie durft het hoogst" waarbij de 2 deelnemers elkaar moeten overklassen. Hiervoor krijgen ze maximum elk 20 beurten om te overbieden.

Voorbeeld gang spel: ‘Hoeveel verschillende kazen kan je opsommen in 30 seconden’ Luisteraar A zegt: 10, luisteraar B zegt 14, luisteraar A zegt vervolgens 16, luisteraar B overtroeft dit niet meer, dan speelt luisteraar A. 30 seconden lang heeft luisteraar A de tijd om de 16 soorten kaas op te sommen. Lukt dit, wint luisteraar A, lukt dit niet, wint luisteraar B

○ We hebben op deze manier 5 winnaars die elk een prijs winnen (zie artikel 5) 

5. De prijs

De prijs bestaat uit 2 onderdelen:

● Samsung Galaxy S22 Ultra (Zwart, 128 GB, In-box items: USB-C kabel (geen adapter), Pin (to insert SIM card) met een waarde gelijk aan de (ten tijde van het starten van de wedstrijd geldende) adviesprijs € 1.249.

● Deelname aan de spot: 

 ○ De vijf winnaars zullen zelf de stunt niet kunnen kiezen maar deze zal aan hen worden toegewezen.

○  Indien ze op de draaidag de stunt weigeren, wordt er geen compensatie voorzien en vervalt het recht op de gewonnen Samsung Galaxy S22 Ultra

○  Winnaars moeten een Quitclaim ondertekenen

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd, organisator, alsook met betrekking tot Samsung gedurende de wedstrijd.

5) Elke geldige deelnemer zal een kortingscode ontvangen van 10% op de webshop van Samsung: https://www.samsung.com/be/ De kortingscode is geldig op de gehele webshop van 24/03/2022 tot 24/04/2022.

6) DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

7) DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, ...) waardoor niet kan worden deelgenomen.

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door DPG Media/Qmusic.