WEDSTRIJDREGLEMENT Verras Je Terras

1. Organisatie De wedstrijd ‘Verras Je Terras’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna genoemd Qmusic) en Filliers Distillery nv met zetel te Leernsesteenweg 5, 9800 Deinze (hierna genoemd Filliers). De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode De wedstrijd loopt elke vrijdag in het avondprogramma tussen 16u00 en 18u59, beginnende op vrijdag 8 juli 2022 tot en met vrijdag 2 september 2022.

3. Wie kan er deelnemen: De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (vrijdag 8 juli 2022 16u00) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Personeelsleden en medewerkers van Filliers;
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  4. Verloop van de wedstrijd Vanaf maandag 4 juli 2022 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf vrijdag 8 juli 2022 wordt 9 weken lang het spel ‘Verras Je Terras’ gespeeld in het vrijdagavondprogramma tussen 16-19u. Tijdens het programma wordt volgende oproep gelanceerd: ‘Wie wil meespelen, moet ‘verras je terras’ sturen via de Q-app’. De 10e persoon die het opgeroepen bericht correct doorstuurt,  mag meespelen en wordt opgebeld tijdens de uitzending. Tijdens het spel op de radio is het aan de kandidaat om drie vragen te beantwoorden. Als het eerste antwoord juist is, wint de kandidaat prijs 1 (zie verder), als het tweede antwoord juist is, wint de kandidaat prijs 2 (zie verder). Bij 3 juiste antwoorden, wint de kandidaat prijs 3 (zie verder) én wordt iedereen die op dat moment aanwezig is op het terras van het Q-Beach House getrakteerd op Q-cocktails en Q-mocktails. Van zodra er een antwoord fout is, stopt het spel en wint de luisteraar de prijs die bij het laatste juiste gegeven antwoord hoort of, indien geen enkele vraag juist, niets . 5. De prijs De winnaars - maximaal 9 -, maken kans op één van de 3 prijzen: - Prijs 1 (bij een juist antwoord op de eerste vraag): een aperitiefpakket van Filliers (= giftbox van de Classic Gin van Filliers); - Prijs 2 (bij een juist antwoord op de tweede vraag): een aperitiefpakket van Filliers + een pakket met hapjes; - Prijs 3 (bij een juist antwoord op de derde vraag): een zomervoorraad aan Q-cocktails en Q-mocktails (= een luxe aperitiefpakket van Filliers met verschillende flessen drank - namelijk: een fles Classic, Pink en Tangerine gin, een fles Pure, Wild Strawberry en Lemon vodka en een Filliers jigger - 6 longdrink glazen en alle ingrediënten die je nodig hebt om een hele zomer lang Q-cocktails en Q-mocktails te maken) + daarbovenop wordt iedereen die op dat moment aanwezig is op het terras van het Q-Beach House, getrakteerd op een Q-cocktail of Q-mocktail. De prijzen worden nadien per post opgestuurd naar de winnaars. 

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 6. Privacy DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.” Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
 2. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 4. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 5. DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 
 6. DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.