WEDSTRIJDREGLEMENT Win de gitaar van Ed Sheeran

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win de Gitaar van Ed Sheeran’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op dinsdag 16 november 2021, 16u00, en loopt tot en met donderdag 25 november 2021, 18u59. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (dinsdag 16 november 2021) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf dinsdag 16 november 2021 zal in de show Vincent Live de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf dat moment kunnen luisteraars die kans willen maken op de gitaar van Ed Sheeran zich  inschrijven via een actiepagina op qmusic.be. Daar moeten ze een filmpje uploaden waarin ze zingen en zichzelf begeleiden op gitaar. Luisteraars kunnen zich inschrijven tot vrijdag 19 november 2021, 16u00. 

Een jury selecteert op basis van de inschrijvingsformulieren welke 6 personen zich plaatsen voor de voorrondes. Deze kandidaten worden op vrijdag 19 november 2021 gecontacteerd. 

De voorrondes vinden plaats in de week van 22 november 2021. Elke dag (maandag tot en met woensdag) komen er twee kandidaten langs in de gebouwen van DPG Media (Medialaan 1, 1800 Vilvoorde). Ze zijn aanwezig tijdens Vincent Live (16u-19u) voor een live gesprek. Nadien wordt hun auditie uitgezonden.

Voor die auditie coveren de kandidaten elk 2 nummers van Ed Sheeran. Dit zijn geen volledige nummers, maar telkens een versie van ongeveer een minuut. De twee covers zijn een auditie en een finalenummer. De kandidaat kiest zelf welk nummer wanneer wordt ingezet. Voor beide nummers zijn telkens twee opnames mogelijk.

Voor deze opnames komen de kandidaten langs op maandag 22 november 2021. Ze komen nadien ook op maandag 22 november 2021, dinsdag 23 november 2021 of woensdag 24 november 2021 langs voor het gesprek tijdens Vincent Live. Deze data worden op voorhand afgesproken met de kandidaten. 

Het is belangrijk dat de kandidaten zich kunnen vrijmaken om aanwezig te zijn op maandag 22 november 2021 voor de opname van de audities, maar ook op een van de dagen erop voor het live gesprek tijdens Vincent Live.  

Tijdens de uitzending van Vincent Live laten we de (zelf gekozen) auditie van beide kandidaten horen. Van zodra beide audities gepasseerd zijn, geeft Vincent Fierens (de host van de show) aan wanneer luisteraars kunnen stemmen op hun favoriet. Van zodra dat gebeurd is, hebben luisteraars 15 minuten de tijd om te stemmen. Dat doen ze door de naam van de kandidaat te sturen naar de Q-app of te sms’en naar het nummer 4666. Hiervoor betalen ze €1 per sms. Luisteraars kunnen meermaals sms’en per kandidaat.

De kandidaat die op de dag van zijn deelname de meeste stemmen verzameld heeft, stoot door naar de finale op donderdag 25 november 2021. De winnaar van maandag, dinsdag en woensdag moet zich donderdag 25 november dus ook kunnen vrijmaken om aanwezig te zijn in de studio van Qmusic (Medialaan 1, 1800 Vilvoorde). Dan nemen de 3 overblijvende kandidaten het tegen elkaar op. Hun (zelf gekozen) finale auditie wordt dan beluisterd en luisteraars kunnen opnieuw stemmen (zie boven). Indien de overgebleven kandidaat niet aanwezig kan zijn op donderdag 25 november 2021 vervalt zijn recht op het winnen van de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien.

De kandidaat met de meeste stemmen op donderdag 25 november 2021 wint de prijs (cfr. punt 5) .

De winnaar wordt donderdag 25 november 2021 tussen 18u en 19u bekendgemaakt. Alle kandidaten moeten zich op dat moment kunnen vrijmaken om aanwezig te zijn.

5. De prijs

De winnaar van Win De Gitaar van Ed Sheeran, wint de gitaar van Ed Sheeran én een optreden op vrijdag 26 november tijdens Rode Neuzen Dag. Daar mag hij/zij/hun de cover van Ed Sheeran live brengen op de gitaar van Ed Sheeran.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

6)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

7)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.