ADDENDUM

Dit wedstrijdreglement en de voorwaarden hierin beschreven, zijn aangevuld op 21/03/2022 om omwille van een spel dat er ONAIR bij gekomen is en pas vanaf 21/03/2022 gecommuniceerd is . Bij deze de kennisgeving van de herziene versie. Qmusic is hiertoe gerechtigd (zie artikel ‘overige bepalingen’, artikel 6)

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win een duoticket voor de avant-première van de TV-spot van Vincent Live Stuntman (M/V/X) gezocht’ en ‘De Oscars’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

Samsung Electronics Benelux B.V. met (neven-)zetel te Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, hierna genoemd Samsung, stelt 1 mobiel telefoontoestel ter beschikking die door 1 deelnemer kan worden gewonnen. Samsung heeft geen andere betrokkenheid bij de wedstrijd dan de hiervoor genoemde beschikkingstelling en de daaraan verbonden media-uitingen.

2. Periode

De wedstrijd start op vrijdag 18 maart 2022, 16u00 en loopt tot en met donderdag 23 maart 2022, 23u00.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (vrijdag 18 maart 2022) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;
 • Beschikbaar is  op 24 maart 2022 vanaf 16u tot 20u

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

ONAIR

Vanaf maandag 21 maart 2022 zal in de show Vincent Live (Qmusic) de wedstrijd: ‘De Oscars’ worden aangekondigd via Qmusic. Het spel loopt dagelijks bij Vincent Live (16u-19u) vanaf maandag 21 maart 2022 tot en met woensdag 23 maart 2022 (3 keer dus).

 • SPELVERLOOP:

  • Twee kinderen beschrijven een  iconische filmscène op de radio in een spelopgave. Het is aan de luisteraars om te raden over welke film het gaat. De eerste 15 luisteraars die het juiste antwoord sturen via de Q-App, winnen de prijs (zie artikel 5).
  • De winnaars winnen de prijs (artikel 5) worden via mail  gecontacteerd en moeten voldoen aan de voorwaarden uit artikel 3.
  • Als een deelnemer niet voldoet aan deze voorwaarden, dan wordt deze gediskwalificeerd en wordt er een nieuwe deelnemer gecontacteerd, etc.

ONLINE

Vanaf vrijdag 18 maart 2022 zal in de show Vincent Live de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. 

 • Vanaf de aankondiging op de radio tot en met woensdag 23 maart 2022, 15u59, kunnen deelnemers zich inschrijven via de actiepagina van ‘Stuntman (M/V/X) gezocht’ op qmusic.be. Er zal een wedstrijdformulier worden voorzien met een open vraag waar de deelnemer een origineel antwoord op zal moeten formuleren.
 • Selectie

  • Uit de inschrijvingen worden de twee meest originele antwoorden geselecteerd  door een jury en deze winnen de prijs (artikel 5). Deze deelnemers worden via mail  gecontacteerd en moeten voldoen aan de voorwaarden uit artikel 3.
  • Als een deelnemer niet voldoet aan deze voorwaarden, dan wordt deze gediskwalificeerd en wordt er een nieuwe deelnemer gecontacteerd, etc.

5. De prijs

De prijs bestaat uit 2 onderdelen:

 • De winnaars van ‘Win een duoticket voor de avant-première van de TV-spot van Vincent Live Stuntman (M/V/X) gezocht’ en ‘De Oscars’ wint een duoticket voor de avant-première van de TV-spot van Vincent Live Stuntman (M/V/X) gezocht op donderdag 24 maart 2022, 18u in Kinepolis Antwerpen.
 • De winnaar van een duoticket maakt kans om tijdens de avant-première van de TV-spot van Vincent Live Stuntman (M/V/X) gezocht’ op donderdag 24 maart 2022, 18u in Kinepolis Antwerpen een Samsung Galaxy S22 Ultra ((Zwart, 128 GB, In-box items: USB-C kabel (geen adapter), Pin (to insert SIM card) met een waarde gelijk aan de (ten tijde van het starten van de wedstrijd geldende) adviesprijs € 1.249) te winnen. Er is 1 exemplaar beschikbaar.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd, organisator, alsook met betrekking tot Samsung gedurende de wedstrijd. 

5) Elke geldige deelnemer zal een kortingscode ontvangen van 10% op de webshop van Samsung: https://www.samsung.com/be/ De kortingscode is geldig op de gehele webshop van 24/03/2022 tot 24/04/2022.

6)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

7)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.