WEDSTRIJDREGLEMENT 

 Maarten en Dorothee: Win een reis naar Spanje

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Maarten en Dorothee: Win een reis naar Spanje’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode

De wedstrijd start op donderdag 5 december 2019, 16u00 en loopt tot en met donderdag 5 december 2019, 16u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die: - Bij de start van de actie (donderdag 5 december 2019) minstens 18 jaar is; - Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn: - Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen; - Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad; - Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf donderdag 5 december 2019, 16u00, zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf donderdag 5 december 2019 16u00, krijgen luisteraars tijdens de show van Maarten&Dorothee tussen 16u00 en 16u59 volgende oproep te horen: Je moet een antwoord sturen via de Q-app op de vraag die wordt gesteld tijdens de show van Maarten en Dorothee. De vraag luidt als volgt: “Hoeveel koekjes (letterkoekjes) kan 1 van de leden van popgroep K3 in haar mond stoppen?”

Winnaar: de luisteraar met het juiste antwoord of diegene die het juiste antwoord het eerst het ‘dichtst’ benadert, wordt gebeld. Deze persoon moet het juiste antwoord geven op een schiftingsvraag. Bij een juist antwoord op deze schiftingsvraag, wint de gebelde persoon de prijs die later wordt beschreven (punt 5). Bij een fout antwoord, krijgt een persoon die als tweede het dichtst bij een juist antwoord zat (en zijn antwoord bij de oproep dus al verstuurde) de kans om de schiftingsvraag te beantwoorden. Hij/ zij wordt gebeld. We herhalen dit tot er een winnaar is gevonden.

5. De prijs

De prijs die door de winnaar wordt gewonnen is een waardebon van 1500 euro van toerismebedrijf TUI. De winnaar kan, binnen de 6 maanden na het winnen van de waardebon, deze bon verzilveren (voor een reis naar keuze) in een reisbureau van TUI. De waardebon is 6 maanden geldig vanaf 05/12/2019.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

De waardebon wordt opgestuurd vanuit DPG Media/ Qmusic naar de winnaar.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat  DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van  DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

8)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.