1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win een Telenet Yugo Abonnement’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd DPG Media/Qmusic

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic.

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 22 juni 2020, 19u00 en loopt tot en met donderdag 25 juni 2020, 21u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

●     Bij de start van de actie (maandag 22 juni 2020) minstens 18 jaar is;

●     Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

-        Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en Telenet en met hun gelieerde vennootschappen;

-        Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

-        Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 6 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf vrijdag 19 juni 2020, 20u00 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 22 juni 2020, tussen 19u00 en 22u00 zullen luisteraars elke dag tijdens de looptijd van de wedstrijd een oproep horen in het programma Radio Liberation Front. Deelnemers dienen op deze oproep onmiddellijk te reageren via de Q-app.  De twee deelnemers met het origineelste antwoord worden dan nog dezelfde dag tijdens dit programma opgebeld om mee te spelen. Terwijl de 2 kandidaten aan de lijn hangen, wordt er een bekend persoon opgebeld. Aan de kandidaten om te raden over welke persoon het gaat. Zij doen dat door elk om de beurt in ‘wie is het’-vorm een vraag te stellen aan de kandidaat. Van zodra een van de kandidaten denkt te weten wie het is, kan die vragen ‘ben jij X?’. Als het antwoord juist is, wint die kandidaat de prijs, is het fout, dan wint de andere kandidaat sowieso de prijs. Per dag dat de wedstrijd loopt is er 1 winnaar.

5. De prijs

De 4 prijzen zijn een product van Telenet BV, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Specifiek gaat het telkens om één Telenet Yugo abonnement (voor 1 jaar) ter waarde van 1222,44 euro.

Yugo bestaat uit een pot van 20 GB mobiele data voor on the go. Onbeperkt surfen in huis tot 300 Mbps snelheid (1). De winnaar mag kiezen of hij 1 of 2 simkaarten activeert. Met YUGO kijk je live tv naar de 20 populairste TV-zenders of tot 7 dagen terug, met inbegrepen Terugkijk TV. Je streamt de YUGO TV app (en al je andere apps) op het grote scherm via een app op je smart tv of via een mediaspeler zoals de Android TV box of Apple TV. Ook chromecast kan je gebruiken om vanop je smartphone naar het grote scherm te casten. Kijk met de YUGO TV-app waar en wanneer je wil naar live tv, én alle series en films in Play. Met Play geniet je van het beste entertainment: de straffe series van HBO zoals Chernobyl, Game of Thrones en Westworld, en Vlaamse fictie van vroeger en nu zoals Callboys, De Dag en Het Eiland. 

In de prijs is een chromecast, Android TV box of Apple TV niet inbegrepen.

Op de prijs zijn de algemene voorwaarden van Telenet van toepassing, alsook de bijzondere voorwaarden YUGO en gebruiksvoorwaarden YUGO TV

Algemene voorwaarden (https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/attachments/algemene-voorwaarden/)

Bijzondere voorwaarden YUGO (https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/attachments/bijzondere-voorwaarden-yugo/) Gebruiksvoorwaarden YUGO TV (https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/attachments/gebruiksvoorwaarden-yugo-tv/) 1 De vermelde internetsnelheden zijn theoretische maximumsnelheden bij aansluiting van een pc of laptop op de modem met een netwerkkabel. De werkelijke internetsnelheid kan beïnvloed worden door verkeer op het internet en andere technische factoren (zoals wifi, interne bekabeling, processor,…). De afstand van de aansluiting tot de node heeft echter geen invloed op de werkelijke internetsnelheid die je kan behalen.  Meer info https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wat-bepaalt-de-snelheid-van-je-internetverbinding)

Aanbiedingen en vermelde prijzen zijn incl. btw en geldig onder voorbehoud van materiële (druk)fouten, vergissingen en/of wijzigingen.

Installatie en activering

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat  DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van  DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

6)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

7)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.