WEDSTRIJDREGLEMENT Win een zwembad bij je thuis

1. Organisatie

De wedstrijd ‘win een zwembad bij je thuis’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic (hierna DPG Media/Qmusic) Mediaplein 1, 2018 Antwerpen en BelOrta, Mechelsesteenweg 120, 2860 Sint-Katelijne-Waver (hierna BelOrta).

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 20 juli 2020 6u00 en loopt tot en met vrijdag 24 juli 2020 9u00. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (maandag 20 juli 2020) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en BelOrta en met haar gelieerde vennootschappen;

  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf vrijdag 17 juli 2020 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 20 juli 2020 6u tem vrijdag 24 juli 2020 in de Q-Ochtendshow met Sarah Mylle kunnen luisteraars zich plaatsen voor de finale op vrijdag 24 juli 2020. Dat doe je op de volgende manier: elke dag hoor je een opgave waarbij er uit een liedje een woord is weggelaten. De luisteraar die als 50e het juist antwoord stuurt, plaatst zich rechtstreeks voor de finale. Van maandag 20 juli 2020 tem vrijdag 24 juli 2020 worden er in totaal 5 finalisten geselecteerd. 

Op vrijdag 24 juli 2020 wordt de finale gespeeld. Daarbij krijgen de finalisten één voor één een vraag voorgelegd. Van zodra je een vraag foutief beantwoordt, lig je uit het spel. De persoon die als laatste overblijft, wint de prijs.

5. De prijs

De winnaar wint een zwemcontainer voor 1 week bij hem/haar thuis. Dit gedurende de week van zaterdag 25 juli tem vrijdag 31 juli. Daarnaast komt er in het weekend van 25-26 juli iemand cocktails maken en krijg je hapjes met groenten en fruit van Belorta.

Aan deze prijs zijn enkele voorwaarden verbonden. - je moet plaats hebben om het zwembad te zetten (grootte: 6m op 2,40m) - de plaats waar het zwembad komt, moet goed bereikbaar zijn met een kraanwagen (max 15m reikwijdte)

Als je niet aan deze voorwaarden kan voldoen, maak je geen kans op de prijs en zullen we de volgende kandidaat in rij selecteren.

 

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. 

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusickan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat  DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van  DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

8)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.