WEDSTRIJDREGLEMENTWowowow! Een Winkelkar!’

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Wowowow! Een Winkelkar’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 4 mei 2020, 07u00, en loopt tot en met vrijdag 8 mei 2020, 18u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (maandag 4 mei  2020 - 07u00) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 6 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf donderdag 30 april 2020, 8u00 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 4 mei 2020, 07u00 zullen luisteraars kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Elke dag zal er tussen tussen 7u00 en 18u59 elk uur (= 12 keer per dag) een opgave te horen zijn. In deze opgave benoemt een Q-DJ 3 producten die je kan vinden in een supermarkt. Luisteraars kunnen zich vanaf deze opgave tot aan het daaropvolgende spelmoment registreren om mee te spelen. Ze doen dit door een berichtje te sturen in de Q-app waarin staat ‘Ik wil een volle winkelkar’. De 150e persoon die zich heeft geregistreerd, wordt opgebeld binnen het uur dat volgt op de opgave. Is deze persoon niet bereikbaar, wordt de 151e gebeld, etc. De persoon die aan de lijn hangt, moet de 3 producten noemen die de Q-dj aan het begin van het uur heeft genoemd. Als hij/ zij hierin slaagt, wint hij/ zij ‘een volle winkelkar’ (= een waardebon van Lidl (zie 5. prijs)). Als de persoon aan de lijn hier niet in slaagt, dan gaat de winkelkar naar de 15de persoon die het juiste antwoord doorstuurt in de Q-app

5. De prijs

De prijs is een waardebon ter waarde van 150 euro van Lidl (Qmusic benoemt deze prijs OnAir en Online als ‘een volle winkelkar’) De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
 2. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 3. De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat  DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van  DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy
 4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 5. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 6. DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 
 7. DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.
 8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.