WEDSTRIJDREGLEMENT Ga naar Electroland in Disneyland Paris

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Ga naar Electroland in Disneyland Paris’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 2 maart 2020, 16u00, en loopt tot en met vrijdag 6 maart 2020, 17u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

-        Bij de start van de actie (maandag 2 maart 2020 , 16u00) minstens 18 jaar is;

-        Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

-        Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

-        Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

-        Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf vrijdag 28 februari 2020, 16u00 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 2 maart 2020, 16u00 zullen luisteraars kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Tijdens het programma van Maarten&Dorothee (elke werkdag van 16u00 tem 18u59) zal een remix te horen zijn van een bestaand Disney-liedje. Wie als 20e via de Q-app stuurt uit welke Disney-film dat liedje komt, wint de prijs.

5. De prijs

De prijs bestaat er in dat elke winnaar (+3) naar Electroland in Disneyland Paris mag. In de prijs zijn volgende zaken inbegrepen: - Verblijf van 3 nachten in een Disney Hotel op basis van een standaardkamer voor 4 personen van vrijdag 3 juli 2020 tem maandag 6 juli - Alle maaltijden inbegrepen (3x ontbijt – 3x lunch – 3x diner) op basis van maaltijdvouchers - 3 dagen toegang tot beide Disney Parken - 3 dagen toegang tot Electroland (3 – 4 – 5 juli 2020) Andere uitgaven zijn ten laste van de winnaar en zijn vrienden. Vervoer is niet inbegrepen in de prijs. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusickan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat  DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van  DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

8)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.