Wedstrijdvoorwaarden ‘Win een reis naar Mexico dankzij de nieuwste film van Rambo’

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win een reis naar Mexico dankzij de nieuwste film van Rambo’ wordt georganiseerd door DPG Media – Qmusic (Medialaan 1, 1800 Vilvoorde), hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 16 september, 20u00 en loopt tot vrijdag 20 september 2019, 21u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

-          Bij de start van de actie (16 september 2019, 20u00) minstens 18 jaar is;

-          Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

-  Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

-   Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

-   Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

 

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf vrijdag 13 september 2019 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic. Vanaf maandag 16 september 2019, 20u00, t/m vrijdag 20 september 2019, 21u59, krijgen luisteraars tijdens het programma van Vincent Fierens en Joren Carels (elke werkdag van 20u tot 22u) de kans om zich te registreren voor de finale. Dat doen ze door na de oproep in dit programma een bepaald bericht te sturen via de Q-app.

Op vrijdag 20 september 2019 zullen 4 geregistreerde deelnemers tussen 20u00 en 21u59 een finalespel komen spelen in de studio. De deelnemer die die dag de andere deelnemers in de opdrachten overtreft, wint de prijs (zie punt 5). 

5. De prijs

De prijs bestaat erin dat de winnaar samen met een +1 op reis mag naar Mexico. Het gaat over een all-in vakantie die niet geboekt kan worden tijdens de schoolvakanties.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7) DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

8) DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door DPG Media/Qmusic.